فروشگاه قلاب

ماهی راشگو
87,000تومان108,000تومان
ماهی شوریده
78,000تومان104,000تومان
ماهی شیر
75,000تومان95,000تومان
ماهی سرخو
72,000تومان95,000تومان
ماهی سکن
تخفیف
55,000تومان70,000تومان
ماهی باراکودا
42,000تومان55,000تومان
ماهی قباد
68,000تومان89,000تومان
ماهی هامور
85,000تومان117,000تومان

مقالات