فروشگاه قلاب

ماهی سنگسر
تخفیف
ماهی شیر
تخفیف
ماهی شیر
95,000تومان 82,650تومان
خرچنگ
تخفیف
خرچنگ
45,000تومان 38,700تومان
ماهی باراکودا
تخفیف
ماهی هامور
تخفیف
ماهی هامور
117,000تومان 108,891تومان
حلوا سیاه
تخفیف
میگو متوسط
تخفیف

مقالات